florenceopera.com webmastering by Fidelio
FLORENCE OPERA
Cecilia e Deisi
Deisi
Maria
Davide
Motoya
Patrizia Morandini presenta
Saskia
Saskia e Motoya
Cecilia
Deisi, Davide, Elisa, Patrizia e Adriano
Foto di gruppo dopo il concerto
Saskia e Davide
Aleksandra
Cecilia
Davide
Maria in prova generale
Saskia
Alan Freiles e Orchestra Nuova Europa